ESPA STOCK RUSSIA

Akciový fond se zaměřením na Rusko a východní Evropu

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000A05S97 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2007/2008 28.08.2008 EUR 0,14 0,00 1,49
2008/2009 28.08.2009 EUR 0,11 0,01 1,53
2009/2010 30.08.2010 EUR 0,10 2,04
2010/2011 30.08.2011 EUR 0,12 1,72
2011/2012 30.08.2012 EUR 0,10 0,00 1,46
2012/2013 29.08.2013 EUR 0,12 0,01 0,00 1,94
2013/2014 28.08.2014 EUR 0,10 0,00 0,00 1,80
2014/2015 28.08.2015 EUR 0,10 0,00 0,00 1,83
2015/2016 30.08.2016 EUR 0,10 0,00 2,40
2016/2017 30.08.2017 EUR 0,12 0,00 2,41
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.