ESPA STOCK RUSSIA

Akciový fond se zaměřením na Rusko a východní Evropu

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.05.2017 30.11.2016 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2017
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
31.05.2016 30.11.2015 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2016
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
01.09.2016
31.05.2015 30.11.2014 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2015
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
31.05.2014 30.11.2013 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2014
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
01.09.2014
31.05.2013 30.11.2012 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2013
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013
31.05.2012 30.11.2011 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2012
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
01.09.2012
31.05.2011 30.11.2010 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2011
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011
31.05.2010 30.11.2009 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2010
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
01.09.2010
31.05.2009 30.11.2008 AT0000A05S97 A (EUR)
01.09.2009
    AT0000A05SA6 T (EUR)
AT0000A09GQ9 VT (HUF)
AT0000A08EF9 VT (EUR)
AT0000A08EG7 VT (CZK)
AT0000A05SB4 T (EUR)
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
01.09.2009
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.