ESPA STOCK BIOTEC

Globální podniky zabývající se biotechnologiemi s těžištěm v USA

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000746748 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2000/2001 15.06.2001 EUR 0,00 0,00 0,00
2001/2002 13.06.2002 EUR 0,00 0,00 0,00
2002/2003 12.06.2003 EUR 0,00 0,00 0,00
2003/2004 11.06.2004 EUR 0,00 0,00 0,00
2004/2005 13.06.2005 EUR 0,00 0,00 0,00
2005/2006 13.06.2006 EUR 0,00 0,00 0,00
2006/2007 13.06.2007 EUR 0,00 0,00 0,00
2007/2008 12.06.2008 EUR 0,00 0,00 0,00
2008/2009 10.06.2009 EUR 0,00 0,00 0,00
2009/2010 11.06.2010 EUR 0,00 0,00 0,00
2010/2011 10.06.2011 EUR 0,00 0,00 0,00
2011/2012 13.06.2012 EUR 0,00 0,00 0,00
2012/2013 13.06.2013 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00
2013/2014 12.06.2014 EUR 3,62 3,62 0,00 1,68
2014/2015 11.06.2015 EUR 9,53 9,53 0,00 3,29
2015/2016 13.06.2016 EUR 7,21 7,21 0,00 1,45
2016/2017 13.06.2017 EUR 3,12 3,12 0,88
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.