ESPA STOCK BIOTEC

Globální podniky zabývající se biotechnologiemi s těžištěm v USA

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
14.03.2017 14.09.2016 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2017
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
15.06.2017
14.03.2016 14.09.2015 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2016
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
15.06.2016
14.03.2015 14.09.2014 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2015
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
14.03.2014 14.09.2013 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2014
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
15.06.2014
14.03.2013 14.09.2012 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2013
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2013
15.06.2013
15.06.2013
15.06.2013
15.06.2013
14.03.2012 14.09.2011 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2012
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
14.03.2011 14.09.2010 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2011
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
15.06.2011
14.03.2010 14.09.2009 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2010
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
14.03.2009 14.09.2008 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2009
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2009
15.06.2009
15.06.2009
15.06.2009
15.06.2009
14.03.2008 14.09.2007 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2008
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2008
15.06.2008
15.06.2008
15.06.2008
15.06.2008
14.03.2007 14.09.2006 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2007
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
15.06.2007
14.03.2006 14.09.2005 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2006
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2006
15.06.2006
15.06.2006
15.06.2006
15.06.2006
14.03.2005 14.09.2004 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2005
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
15.06.2005
14.03.2004 14.09.2003 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2004
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
14.03.2003 14.09.2002 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2003
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2003
15.06.2003
15.06.2003
15.06.2003
15.06.2003
14.03.2002 14.09.2001 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2002
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2002
15.06.2002
15.06.2002
15.06.2002
15.06.2002
14.03.2001 14.09.2000 AT0000746748 A (EUR)
15.06.2001
    AT0000746755 T (EUR)
AT0000A18XC5 VT (HUF)
AT0000673165 VT (EUR)
AT0000A0XYP0 VT (CZK)
AT0000746763 T (EUR)
15.06.2001
15.06.2001
15.06.2001
15.06.2001
15.06.2001
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.