CS DLUHOPISOVÝ FOND PERSPEKTIVNÍCH TRHU 2017

Fond korporátních dluhopisů s pevnou dobou trvání do 29. září 2017 (Feeder Fund)

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.08.2017 / 22.09.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
30.09.2017 31.03.2017
    AT0000A0WNG4 VT (CZK)
02.01.2018
30.09.2016 31.03.2016
    AT0000A0WNG4 VT (CZK)
02.01.2017
30.09.2015 31.03.2015
    AT0000A0WNG4 VT (CZK)
02.01.2016
30.09.2014 31.03.2014
    AT0000A0WNG4 VT (CZK)
02.01.2015
30.09.2013 31.03.2013
    AT0000A0WNG4 VT (CZK)
02.01.2014
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.