ERSTE DLUHOPISOVY FOND PERSPEKTIVNICH TRHU 2020

Fond s pevnou dobou trvání do 11. 5. 2020 investující do podnikových dluhopisů.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.01.2018 31.07.2017
    AT0000A1DD89 VT (CZK)
01.04.2018
31.01.2017 31.07.2016
    AT0000A1DD89 VT (CZK)
01.04.2017
31.01.2016 31.07.2015
    AT0000A1DD89 VT (CZK)
01.04.2016
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.