ESPA STOCK GLOBAL

Globální akciový fond s jednotlivými tituly

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 20.10.2017 / 20.10.2017

Data výplaty dividendy

AT0000989645 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
1996/1997 15.10.1997 ATS 10,00 0,84 0,98
1999/2000 16.10.2000 EUR 1,50 0,00 1,62
2000/2001 15.10.2001 EUR 1,50 0,00 1,39
2001/2002 11.10.2002 EUR 1,00 0,00 1,38
2002/2003 13.10.2003 EUR 1,00 0,00 1,99
2003/2004 13.10.2004 EUR 1,00 0,00 1,86
2004/2005 13.10.2005 EUR 1,50 0,07 2,68
2005/2006 12.10.2006 EUR 1,50 0,00 2,29
2006/2007 11.10.2007 EUR 1,50 0,02 2,06
2007/2008 13.10.2008 EUR 1,70 0,00 2,20
2008/2009 13.10.2009 EUR 0,90 0,02 2,71
2009/2010 13.10.2010 EUR 0,80 2,05
2010/2011 13.10.2011 EUR 1,00 0,02 2,35
2011/2012 11.10.2012 EUR 1,00 0,00 0,00 2,43
2012/2013 11.10.2013 EUR 1,20 0,02 0,00 2,52
2013/2014 13.10.2014 EUR 1,20 0,00 0,00 2,31
2014/2015 13.10.2015 EUR 1,50 0,36 0,00 2,63
2015/2016 13.10.2016 EUR 1,60 0,91 2,35
2016/2017 12.10.2017 EUR 1,60 0,71 2,45
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.