ESPA STOCK EUROPE PROPERTY

Akciový fond Evropa – realitní společnosti

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 16.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000708334 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2001/2002 30.07.2002 EUR 0,33 0,01 0,34
2002/2003 30.07.2003 EUR 1,93 0,02 1,98
2003/2004 29.07.2004 EUR 6,00 0,89 5,92
2004/2005 28.07.2005 EUR 6,00 1,49 4,78
2005/2006 28.07.2006 EUR 10,00 2,09 5,68
2006/2007 30.07.2007 EUR 11,10 2,30 4,96
2007/2008 30.07.2008 EUR 11,50 0,39 5,05
2008/2009 30.07.2009 EUR 4,50 0,56 0,12 3,08
2009/2010 29.07.2010 EUR 4,75 0,20 0,02 4,75
2010/2011 28.07.2011 EUR 4,75 1,21 0,01 3,80
2011/2012 30.07.2012 EUR 4,75 0,26 0,01 3,35
2012/2013 30.07.2013 EUR 4,75 0,36 3,61
2013/2014 30.07.2014 EUR 5,00 0,10 3,57
2014/2015 30.07.2015 EUR 5,50 0,00 3,36
2015/2016 28.07.2016 EUR 5,00 0,09 2,48
2016/2017 28.07.2017 EUR 5,00 0,19 2,70
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.