ESPA MORTGAGE

Americké hypotéční půjčky s nejlepší bonitou a úplným měnovým zajištním v eurech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000700778 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2001/2002 30.07.2002 EUR 2,98 0,74 2,98
2002/2003 30.07.2003 EUR 5,00 1,23 4,91
2003/2004 29.07.2004 EUR 5,00 1,22 4,99
2004/2005 28.07.2005 EUR 5,00 1,19 5,05
2005/2006 28.07.2006 EUR 5,00 1,15 0,53 5,09
2006/2007 30.07.2007 EUR 4,75 1,04 0,60 5,16
2007/2008 30.07.2008 EUR 4,50 1,10 0,64 4,98
2008/2009 30.07.2009 EUR 4,70 1,14 0,86 5,17
2009/2010 29.07.2010 EUR 4,00 0,97 0,76 4,19
2010/2011 28.07.2011 EUR 3,40 0,80 0,69 3,41
2011/2012 30.07.2012 EUR 3,05 0,76 1,02 3,06
2012/2013 30.07.2013 EUR 2,46 0,61 0,91 2,42
2013/2014 30.07.2014 EUR 1,90 0,23 0,67 2,00
2014/2015 30.07.2015 EUR 1,40 0,00 0,96 1,47
2015/2016 28.07.2016 EUR 1,00 0,00 0,64 1,06
2016/2017 28.07.2017 EUR 0,70 0,00 0,74
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.