ESPA STOCK JAPAN

Fond se zameřením na akcie velkých a středních japonských společností

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000639059 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2002/2003 01.12.2003 EUR 0,00 0,00 0,00
2003/2004 29.11.2004 EUR 1,50 0,00 2,19
2005/2006 29.11.2006 EUR 2,00 0,00 2,87
2006/2007 29.11.2007 EUR 1,50 0,03 1,69
2007/2008 27.11.2008 EUR 1,30 0,00 1,78
2008/2009 27.11.2009 EUR 1,00 0,04 1,98
2009/2010 29.11.2010 EUR 0,90 0,20 1,92
2010/2011 29.11.2011 EUR 0,90 0,04 1,59
2011/2012 29.11.2012 EUR 0,90 0,04 1,85
2012/2013 28.11.2013 EUR 1,00 0,03 2,02
2013/2014 27.11.2014 EUR 1,00 0,02 1,64
2014/2015 27.11.2015 EUR 1,30 0,48 2,01
2015/2016 29.11.2016 EUR 1,00 0,00 1,24
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.