WSTV ESPA traditionell

Smíšený fond fondů podle asset alokace, 33% akciový fond.

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 29.09.2017 / 20.10.2017

Data výplaty dividendy

AT0000647599 T.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2003/2004 01.06.2004 EUR 0,62 0,47
2004/2005 01.06.2005 EUR 0,87 0,61
2005/2006 01.06.2006 EUR 1,12 0,67 0,20
2006/2007 01.06.2007 EUR 0,95 0,59 0,26
2007/2008 02.06.2008 EUR 0,91 0,61 0,30
2008/2009 02.06.2009 EUR 0,76 0,76 0,34
2009/2010 01.06.2010 EUR 0,68 0,68 0,26
2010/2011 01.06.2011 EUR 0,46 0,51 0,35
2011/2012 01.06.2012 EUR 1,14 1,14 0,46
2012/2013 03.06.2013 EUR 0,00 0,00 0,83
2013/2014 02.06.2014 EUR 0,00 0,66 0,53
2014/2015 01.06.2015 EUR 0,00 2,06 0,48
2015/2016 01.06.2016 EUR 0,00 1,04 0,52
2016/2017 01.06.2017 EUR 0,00 0,41 0,29
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.