ESPA RESERVE DOLLAR

Fond peněžního trhu v amerických dolarech

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Roční závěrka Pololetní závěrka Danový režim fondu Datum výplaty
31.05.2017 30.11.2016 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2017
15.07.2017
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2017
15.07.2017
15.07.2017
15.07.2017
15.07.2017
31.05.2016 30.11.2015 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2016
15.07.2016
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
15.07.2016
31.05.2015 30.11.2014 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2015
15.07.2015
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
15.07.2015
31.05.2014 30.11.2013 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2014
15.07.2014
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
31.05.2013 30.11.2012 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2013
15.07.2013
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
15.07.2013
31.05.2012 30.11.2011 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2012
15.07.2012
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2012
15.07.2012
15.07.2012
15.07.2012
15.07.2012
31.05.2011 30.11.2010 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2011
15.07.2011
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2011
15.07.2011
15.07.2011
15.07.2011
15.07.2011
31.05.2010 30.11.2009 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2010
15.07.2010
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
31.05.2009 30.11.2008 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2009
15.07.2009
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
AT0000A01F70 VT (SKK)
15.07.2009
15.07.2009
15.07.2009
15.07.2009
15.07.2009
15.07.2009
31.05.2008 30.11.2007 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2008
15.07.2008
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
AT0000A01F70 VT (SKK)
15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
15.07.2008
31.05.2007 30.11.2006 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2007
15.07.2007
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
AT0000A01F70 VT (SKK)
15.07.2007
15.07.2007
15.07.2007
15.07.2007
15.07.2007
15.07.2007
31.05.2006 30.11.2005 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2006
15.07.2006
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
AT0000A01F70 VT (SKK)
15.07.2006
15.07.2006
15.07.2006
15.07.2006
15.07.2006
15.07.2006
31.05.2005 30.11.2004 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2005
15.07.2005
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
15.07.2005
31.05.2004 30.11.2003 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2004
15.07.2004
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2004
15.07.2004
15.07.2004
15.07.2004
15.07.2004
31.05.2003 30.11.2002 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2003
15.07.2003
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
15.07.2003
31.05.2002 30.11.2001 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2002
15.07.2002
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2002
15.07.2002
15.07.2002
15.07.2002
15.07.2002
31.05.2001 30.11.2000 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2001
15.07.2001
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2001
15.07.2001
15.07.2001
15.07.2001
15.07.2001
31.05.2000 30.11.1999 AT0000825187 A (USD)
AT0000627203 A (EUR)
15.07.2000
15.07.2000
    AT0000809140 T (USD)
AT0000673249 VT (USD)
AT0000A0C8W9 VT (EUR)
AT0000627211 T (EUR)
AT0000627229 T (EUR)
15.07.2000
15.07.2000
15.07.2000
15.07.2000
15.07.2000
Zobrazit celou tabulku

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.