ESPA STOCK COMMODITIES

Globální společnosti v komoditním sektoru

Zpět na přehled

Data k /  Cena k: 31.10.2017 / 17.11.2017

Data výplaty dividendy

AT0000A01VR3 A.

Finanční rok První den obchodování bez nároku na dividendu Výplata null EU-QuSt null Dividendový výnos
2007/2008 29.05.2008 EUR 0,04 0,02 0,01 0,04
2008/2009 28.05.2009 EUR 1,00 0,01 0,76
2009/2010 28.05.2010 EUR 1,25 0,00 1,54
2010/2011 30.05.2011 EUR 2,00 0,00 2,00
2011/2012 30.05.2012 EUR 2,00 0,07 1,77
2012/2013 29.05.2013 EUR 2,00 0,11 0,00 2,09
2013/2014 28.05.2014 EUR 1,50 0,00 0,00 1,49
2014/2015 28.05.2015 EUR 2,00 0,13 0,00 1,97
2015/2016 30.05.2016 EUR 2,00 0,79 0,00 1,81
2016/2017 30.05.2017 EUR 3,00 1,19 3,26
* Základem pro výpočet daně z kapitálových výnosů v Rakousku (KESt) jsou příjmy z fondu, nikoli z distribuce fondu
null

Historické ceny fondu
z:
do:

Upozornění

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com.
Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu.