Vyloučení investic do zakázaných zbraní

Dne 1. července 2011 podepsala Erste Asset Management dohodu o vyloučení finančních prostředků plynoucí ze společností, které působí v oblasti "zakázaných zbraní". Výzkum v souvislosti s kritériem vyloučení "zakázaných zbraní" se provádí ve spolupráci s externí agenturou oekom Research.

 

Všechny jednorázové cenné papíry skupiny Erste Asset Management (Erste Asset Management GmbH a ERSTE-SPARINVEST KAG), které jsou aktivně spravovány, (to zahrnuje zejména všechny fondy ESPA STOCK, BOND, RESERVE a ERSTE RESPONSIBLE) podléhají tomuto závazku.

 

To nemá však vliv na externí fondy, u kterých se skupina Erste Asset Management nezúčastňuje na správě fondu nebo investiční strategii (Jedná se zejména o podfondy v zastřešujících fondech Erste Asset Management a deštníkové fondy, kde Erste Asset Management má pouze administrativní úlohu).

Co jsou zakázané zbraně? 

Organizace spojených národů považuje některé zbrojní systémy za nehumánní. Doposud bylo ratifikováno mnoho konvencí, které tyto zbraně zakazují. V současné době jsou platné konvence pro následující zbrojní systémy: 

protipěchotních miny

nukleární zbraně

biologické a chemické zbraně

cluster munice

Zatím nebyla vytvořena žádná mezinárodní úmluva pro uranové střelivo, které je také považováno za vysoce kontroverzní, ale existuje návrh úmluvy. V každém případě společnost Erste Asset Management neinvestuje do společností, které působí v oblasti uranových zbraní.