Informace o společnosti

Sídlo investiční společnosti a kontaktní údaje:

Erste Asset Management GmbH

Am Belvedere 1, 1100  Vídeň

Rakouská republika

Tel:     +43 50 100 19054
Fax:    +43 50 100 9 19054
E-mail: office@erste-am.com
Webové stránky: www.erste-am.com

 

Rejstříkový soud: Obchodní soud Vídeň

Číslo v obchodním registru Rakouské republiky: FN 102018b

DIČ: ATU 15355700

DVR (číslo v rejstříku zpracování dat): 4012567

Bankovní kód: 76263

 

ŘÍDÍCÍ ORGÁNY:

Statutární orgán Erste Asset Management GmbH:

Mag. Heinz BEDNAR (jednatel)

Mag. Winfried BUCHBAUER (jednatel)

Mag.Thomas KRAUS (jednatel)

Mag. Peter KARL (jednatel)

 

Dozorčí rada Erste Asset Management GmbH:

Mag. Rudolf SAGMEISTER (předseda)

Mag. Harald GASSER (člen)

Mag. Gerhard GRABNER (člen)

Harald Frank GRUBER (člen)

Oswald HUBER (člen)

Radovan JELASITY (člen)

Manfred Bartalszky (člen)

Dr. Peter Prober (člen)

Mag. Rupert Rieder (člen)

Gabriele Semmelrock-Werzer (člen)

Mag. Reinhard Waltl (člen)

Mag. Gerald Weber (člen)

Martin Cech (člen)

Mag. Regina Haberhauer (člen)

Ing. Heinrich Hubert Reiner (člen)

Peter Riederer (člen)

Mag. Manfred Zourek (člen)

Nicole Weinhengst (člen)

Dkfm. Maximilian Clary und Aldringen (člen)

 

Státní komisaři:

Mag. Dr. Angelika Schätz

Náměstek státního komisaře:

Mag. Wolfgang Exl

 

Dohlížející orgán v Rakousku:

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Bereich Wertpapieraufsicht

Otto-Wagner-Platz 5

A-1090  Wien, Republik Österreich

Webové stránky: www.fma.gv.at

 

Příslušnost investiční společnosti ke komoře:

Wirtschaftskammer (Hospodářská komora)

Fachverband der Banken und Bankiers (Svaz bank a bankéřů)

 

POBOČKA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE:

Sídlo pobočky a kontaktní údaje:

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00  Praha 4

Česká republika

Tel.:    +420 956 786 111 (EAM)

Tel.:    +420 800 468 378 (Investiční centrum České spořitelny, a.s.)

E-mail: erste-am@erste-am.cz

Webové stránky: www.erste-am.cz/

 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praze

oddíl A, vložka 77100

IČO: 041 07 128

DIČ: CZ683730793

Datová schránka: 5ig4rsk

 

Výpis z obchodního rejstříku:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=899005&typ=PLATNY

 

Vedoucí pobočky v České republice:

Ing. Martin ŘEZÁČ

Dohlížející orgán v České republice pro oblast obhospodařování a administrace investičních fondů, které vznikly zápisem do seznamu vedeného Českou národní bankou:

Česká národní banka (ČNB)

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Webové stránky: www.cnb.cz

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH („EAM“) je členem skupiny Erste (Erste Group) a koordinuje všechny činnosti týkající se správy investičních produktů v rámci Erste Group. Prostřednictvím svých dceřiných společností a poboček je zastoupena v Rakousku, České republice, Německu, Chorvatsku, Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Veškeré podílové fondy vzniklé a obhospodařované v Rakousku se řídí rakouskou legislativou a bližší informace o jejich nabídce a profil jednotlivých investičních produktů naleznete na internetové adrese www.erste-am.com/.

V České republice se v roce 2009 společnost Erste Asset Management GmbH stala jediným akcionářem společnosti Investiční společnost České spořitelny, a.s., která byla od jejího založení v roce 1991 100% dceřinou společností České spořitelny, a.s. V rámci dlouhodobé strategie investiční skupiny Erste Asset Management, jejímž cílem bylo posílení kapitálové vybavenosti, zvýšení finanční stability a rozšiřování nabídky produktů koncovým klientům, došlo v rámci přeshraniční fúze v roce 2015 ke sloučení Investiční společnosti České spořitelny, a.s., se společností Erste Asset Management GmbH, jejímž důsledkem Investiční společnost České spořitelny, a.s. zanikla a její služby jsou v České republice nadále nabízeny prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika.

Předmět podnikání investiční společnosti EAM:

 • Obhospodařovaní a administrace investičních fondů podle rakouského zákona o investičních fondech 2011 („InvFG 2011“) ve znění pozdějších předpisů - licence dle § 1 odst. 1 bod 13 rakouského zákona o bankovnictví („BWG“):
 1. Investiční poradenství ve vztahu k finančním nástrojům (dle § 3 odst. 2 bod 1 rakouského zákona o dohledu nad trhem cenných papírů („WAG 2007“);
 2.  Správa individuálních portfolií prostřednictvím správy portfolií na bázi jednotlivých zákazníků (§ 3 odst. 2 bod 2 WAG 2007).
 • Obhospodařování a administrace alternativních investičních fondů (AIF) podle rakouského zákona o správcích alternativních fondů („AIFMG“) - licence dle § 6 odst. 1 ve spojení s § 4 odst. 1 AIFMG
 • Vedlejší služby: Úschova a technická správa v souvislosti s podíly na subjektech kolektivního investování (§ 4 odst. 4 bod 2 AIFMG).

Erste Asset Management GmbH je podle čl. 16 UCITS a čl. 33 AIFMD na základě evropského pasu oprávněna prostřednictvím své pobočky ke správě investičních fondů v České republice.

 

Předmět podnikání odštěpného závodu investiční společnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká Republika:

 • Obhospodařování a administrace standardních a alternativních investičních fondů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Správa individuálních portfolií jednotlivých zákazník;
 • Investiční poradenství ve vztahu k investičním nástrojům.

Shareholders:

Shareholders

As of January 2018

Členství:

EAM, jako člen Sdružení rakouských investičních společností, je vázaná „Kodexem chování v odvětví rakouských investičních fondů 2012“.

EAM je členem Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT)

Webové stránky: www.akatcr.cz

Hlavní obsahové zaměření internetových stránek:

 • Představení fondů EAM a celé investiční skupiny společnosti EAM
 • Informace a odkazy na služby nabízené společnosti EAM a skupiny ERSTE
 • Informace o investičních fondech, cenných papírech, kapitálových trzích a investování

Platné od: Listopad 2018