Informace pro exekutory

Informace o poskytování údajů ze samostatné evidence investičních nástrojů exekutorům pro účely exekučního řízení, jehož účastníkem je vlastník investičního nástroje 

Rádi bychom Vás touto cestou informovali o způsobu poskytování dožádaných informací dle ust.
§ 115 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a možnostech vzájemné komunikace.

Informace ze samostatné evidence investičních nástrojů pro účely exekučního řízení poskytuje ve vztahu k investičním fondům administrovaných naší společností a nabízených v České republice společnost Česká spořitelna, a.s., která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů.

Veškeré požadované údaje z evidence investičních nástrojů Vám Česká spořitelna, a.s. poskytne bezúplatně v rámci standardizované výměny dat na základě ust. § 4 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů. ID datové schránky České spořitelny, a.s. je wx6dkif.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste veškeré požadavky na poskytnutí součinnosti směrovali v odpovídající formě do datové schránky České spořitelny, a.s. v rámci standardizované výměny dat.

Současně Vás upozorňujme, že pokud budou žádosti o poskytnutí součinnosti zasílány do datové schránky Erste Asset Management Gmbh, pobočka Česká republika, budeme z důvodu navýšení administrativních úkonů požadovat úhradu vynaložených věcných nákladů v souladu s ust. § 115 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 212/2010 Sb., o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, v platném znění.

Stanovení výše vynaložených věcných nákladů je v souladu s ust. § 2 vyhlášky č. 212/2010 Sb. určeno dle platného a účinného sazebníku úhrad nákladů Centrálního depozitáře v části C - Sazebník úhrad věcných nákladů - Údaje poskytované na základě nestrukturovaného dotazu, příp. Složitě zpracovatelné dotazy. Platný a účinný sazebník naleznete na adrese: 

http://www.centralnidepozitar.cz/index.php/cz/cenik-cdcp