Jak nakoupit fond?

Pokud máte zájem investovat do jednoho z fondů společnosti Erste Asset Management, poradce vaší pobočky banky je vám plně k dispozici.

 

Způsob nákupu podílového fondu:

  1. Návštěva pobočky České spořitelny – prokázaní se platným průkazem totožnosti,ověření vašich znalostí a zkušeností prostřednictvím "Znalostního profilu klienta" 
  2. Podpis Smlouvy o investičních službách, podání pokynu prostřednictvím investičního poradenství nebo pokynu na základě vlastního uvážení
  3. Po úhradě jednorázového příkazu nebo zadání a realizaci trvalého příkazu v případě pravidelné investice jsou vydány podílové listy, které jsou připsány na váš Majetkový účet investičních nástrojů. 
  4. Po realizaci nákupu je podílník informován podle sjednaného způsobu transakčním výpisem (na mailovou adresu nebo do internetbankíngu bezplatně, poštou nebo osobně na pobočce dle platného ceníku. V případě pravidelných investic je souhrnný výpis generován po 6 měsících).

Erste Asset Management nenabízí klientské vklady ani účty. Pro transakce a poradenství o našich fondech se obraťte na pobočku České spořitelny.

Mohlo by vás zajímat