Spolupráce

Členství

 

LBA – Leitbetriebe Austria

Od roku 2015 je ERSTE-SPARINVEST KAG členem Leitbetriebe Austria. Leitbetriebe Austria je nezávislá hospodářská síť, jejímž cílem je podporovat rakouské společnosti v jejich podnikání a image.

 

Mezi členy tohoto hospodářského klubu jsou zahrnuty pouze společnosti, které založily svůj firemní úspěch na principech společenské a sociální odpovědnosti.

Spolupráce v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti

 

GES 

Jménem společnosti Erste Asset Management a ostatních investorů společnost GES komunikuje se společnostmi za účelem zdůraznění problémů udržitelnosti a podpory udržitelnosti v těchto společnostech.

ISS – voting partner

ISS (Institutional Shareholder Services)  shromažďuje všechny dokumenty z výročních valných hromad a mimořádných schůzí akcionářů společnosti Erste Asset Management. V této oblasti je společnost lídrem na trhu.

MSCI ESG – Research partner

MSCI ESG analyzuje rizikové faktory společností s ohledem na společensko udržitelnost..

Oekom research AG – Research partner

oekom je výzkumná agentura, která pravidelněohodnocuje na základě více než 100 parametrů společenské odpovědnosti více než 3 800 společností po celém světě (od roku 2017). Společnost se zaměřuje na velké, kótované společnosti, kótované společnosti se silnou vazbou na otázku společenské odpovědnosti a nekótované emitenty dluhopisů.

PRI

Zásady odpovědného investování (PRI = Principles of Responsible Investment) představují rámec, jehož cílem je to, aby v investičním procesu byly brány na zřetel společenské a environmentální otázky. S touto iniciativou přišel v roce 2006 generální tajemník OSN Kofi Annan a tato iniciativa je kryta prostředky z programu životního prostředí OSN. Dosud podepsalo PRI okolo 400 manažerů spravujících aktiva s investičním objemem 14 bilionů USD. ERSTE-SPARINVEST se v roce 2009 přihlásila jako první rakouská investiční společnost k iniciativě PRI.

Worldwide Fund for Nature (WWF)

V roce 2006 EAM a jeho dceřiná společnost ERSTE-SPARINVEST (ESPA) stvrdily mezinárodně ohlášené partnerství s World Wide Fund For Nature (WWF) (Celosvětový fond přírody), Rakousko.

Od té doby nosí název WWF dva akciové fondy, ERSTE WWF STOCK UMWELT a ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE. Se znalostmi jedné z největších a nejvýznamnějších environmentálních organizací na světě zaručuje environmentální poradenský výbor WWF, který byl vytvořen speciálně pro tento účel, že v obou fondech budou dodržována přísná environmentální a společenská kritéria výběru akciového kapitálu.

ERSTE-SPARINVEST se částečně zříká svých správních poplatků a místo toho podporuje ochranu vody a program změny klimatu ve WWF Austria. Od začátku projektu bylo na spolupráci na inovačních projektech v oblasti vody a klimatu použito million eur. Toto partnerství, které je na rozhraní mezi životním prostředím a ekonomikou, ukazuje, že udržitelnost a finanční svět nejsou protichůdné elementy.

Manažerská spolupráce

Erste Asset Management spolupracuje nejen se specializovanými investičními domy, ale také s mezinárodními nebo globálními investičními bankami. Máme přístup k nejlepším světovým analýzám  a kdykoli můžeme přímo kontaktovat externí  specialisty na daný sektor či region, jejichž služby využíváme pro speciální analýzy (rozvojové trhy, farmacie atd.).

I ve správě portfolia (Portfolio Management) vyžíváme expertíz externích  investičních domů. Zejména pokud jde o speciální strategie, jako například japonské akcie nebo speciální segment vysoce-úročených dluhopisů, spoléháme se na odborné znalosti externích manažerů spravujících aktiva a partnerů.

V současné době velmi úzce spolupracujeme s následujícími institucemi:

Daiwa Asset Management – partner EAM pro japonské akcie

Daiwa Asset Management Co. Ltd. je pobočkou pro správu aktiv Daiwa Securities Group, jedné z největších japonských společností poskytujících finanční služby. Se spravovanými aktivy v hodnotě 122 miliard USD zaujímá společnost založená v roce 1959 druhé místo v objemu spravovaných aktiv.

V současné době má Daiwa Asset Management více než 700 zaměstnanců. Kromě svého vlastního analytického oddělení v Tokiu má Daiwa také globální analytickou síť. Daiwa Asset Management spravuje více než 300 fondů různých druhů a má pozoruhodně úspěšnou historii, zejména pokud jde o správu asijských akciových fondů.

GaveKal – analytický partner EAM 

GaveKal, založená v roce 2001 Charlesem Gavem, Anatolem Kaletskym a Louisem-Vincentem Gavem, je jedním z předních světových zprostředkovatelů globálního investičního výzkumu. Jako investiční poradce spravuje mnohé fondy, které disponují majetkem ve výši více než 1,2 mld. USD. Společnost čítající osm partnerů a 45 zaměstnanců sídlí v Hongkongu, ale má také pobočky v USA, Evropě a Číně.

Na základě svého výzkumu GaveKal nabízí datovou službu a správu majetku. Své inovativní nápady společnost sděluje prostřednictvím seminářů a publikací.

Invesco – partner EAM pro kvantitativní akciové strategie

S více než 672 miliardami USD globálně spravovaných aktiv, s více než 600 investičními profesionály a komplexní provozní sítí ve 20 zemích je Invesco jednou z největších nezávislých investičních společností na světě. Společnost sídlí v Atlantě ve Spojených státech. Invesco je zaregistrováno na newyorské burze a je členem Indexu S&P 500.

Týmy se drží jasně definované investiční filosofie a vztahuje se na ně přísné řízení rizik a kontrola kvality. Široká nabídka produktů společnosti Invesco pokrývá všechny hlavní akciové a dluhopisové trhy a alternativní aktiva na regionální i globální úrovni.

Prudential – partner EAM pro americké vysoce úročené dluhopisy (high yields)

S přibližně 48 500 zaměstnanci a spravovanými aktivy v hodnotě přes 1,07 bilionu USD je Prudential Financial, Inc. jednou z největších institucí poskytujících finanční služby na světě. Společnost s centrem v Newarku v New Jersey (USA) čerpá z více než 135leté zkušenosti s poskytováním služeb klientům v oblasti správy aktiv a pojištění, a to v Evropě, Asii, Latinské Americe a ve Spojených státech.

Mohlo by vás zajímat