Investiční proces

V rámci investičního oddělení EAM je zaměstnáno kolem 100 zaměstnanců, z nichž je téměř třetina pracuje v správě fondů. Pro zajištění optimálních investic manažeři fondů EAM úzce spolupracují s naším analytickým oddělením.

Všechny investiční postupy vycházejí z následujících zásad:

Různé druhy aktiv, jako například akcie, dluhopisy, komodity atd., vyžadují různé způsoby a modely výběru cenných papírů. Hlavní přístupy v Erste Asset Management jsou následující:

Zde můžete stáhnout seznam zemí, ve kterých mohou mít cílové fondy své hlavní sídlo:

Best Execution

Best execution znamená “nejlepší možnou realizaci” a vztahuje se ke kvalitativním standardům, které platí pro Erste Asset Management v investičním procesu.

Máme svůj vlastní Trading Desk (Oddělení obchodování s cennými papíry). Kromě toho jsou transakce prováděny přímo našimi manažery fondů EAM. Transakce mohou provádět pouze obchodníci, kteří byli vybráni společností Erste Asset Management a schváleni skupinou Erste.

Erste Asset Management vychází z požadavků “best execution”, jak je specifikováno ve směrnici EU o trzích s finančními nástroji (MiFID).

Služby custody a depozitáře investičních fondů spravovaných společnostmi Erste Asset Management GmbH a ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH provádí Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň.

Custodian nebo depozitář používá tzv.sub-custodians. Seznam sub-custodians naleznete zde:

Střet zájmů (conflict of interest)

Erste Asset Management GmbH je rakouská investiční společnost, která má licenci jak na správu investičních fondů podle zákona o investičních fondech (Investmentfondsgesetz ), tak i na investiční poradenství a individuální služby správy portfolia (rozšířená licence). Erste Asset Management GmbH a její rakouské dceřiné společnosti (rakouská investiční společnost s licencí ke správě investičních fondů podle zákona o investičních fondech) a ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (všichni společně "Erste AM") jsou povinni jednat v nejlepším zájmu svých investičních fondů a jejich zákazníků (podílníků). Pro Erste AM je otázka "střetu zájmů" velmi důležitá.

Politika odměňování Erste Asset Management Group 

Politika zapojení a investiční strategie správce aktiv EAM, pobočka ČR

Mohlo by vás zajímat

Kdo jsme?

Hlavní činnost

Spolupráce a členství