Investiční proces

V rámci investičního oddělení EAM je zaměstnáno kolem 100 zaměstnanců, z nichž je téměř třetina pracuje v správě fondů. Pro zajištění optimálních investic manažeři fondů EAM úzce spolupracují s naším analytickým oddělením.

Všechny investiční postupy vycházejí z následujících zásad:

Různé druhy aktiv, jako například akcie, dluhopisy, komodity atd., vyžadují různé způsoby a modely výběru cenných papírů. Hlavní přístupy v Erste Asset Management jsou následující: