Stížnosti investorů

Erste Asset Management GmbH zavedl interní proces pro vhodné a rychlé vyřizování stížností investora. Zde jsou následující možnosti, jak nás kontaktovat

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika

Budějovická 1518/13a
140 00  Praha 4
Fax: +420 224 646 301
E-Mail: erste-am@erste-am.cz
Website: www.erste-am.cz

Erste Asset Management GmbH

A-1100 Vienna, Am Belvedere 1
Fax: +43 (0)50 100 9 19054
E-Mail: office@erste-am.com
Website: www.erste-am.com

Podání stížnosti je bezplatné. Přicházející stížnosti jsou okmažitě řešeny a snažíme se naléz jejich co nejvhodnější řešení, tak rychle, jak je to možné. Každá stížnost je dokumentována a archivována.

Kromě toho, Erste Asset Management GmbH se připojil k Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft (Arbitrážní rada rakouského bankovnictví). Můžete své stížnosti řešit u ombudsmana. Pro další informace o radě rakouského bankovnictví a jejích procesů a postupů, naleznete www.bankenschlichtung.at

Reklamační řád společnosti