Vyhledávání fondu

Fund Category

Equity funds

With equity funds, the fund assets are invested primarily in stocks. Equity funds are as varied as the stock markets themselves. The investment possibilities range from globally investing equity funds to funds that only invest in stocks from certain countries or sectors.

Bond funds

Bond funds invest primarily in debt. Bonds usually offer regular interest payments and the redemption of the invested capital at the end of the term, though funds generally do not hold bonds all the way to their maturity.

Bond funds with short remaining term to maturity

These funds invest in bonds or money market instruments with short maturities.

Mixed funds

Funds that invest in different asset classes (for example in equities and in bonds) combine the growth potential of stocks with the lower risk of interest-bearing securities. The so-called mixed funds usually give the fund managers more investment leeway. When stock prices are stagnating or falling, for example, fund managers can shift capital into interest-bearing securities, or when stocks are performing well, move more capital into these assets.

Investment Region

Here, the fund can focus on a specific region or country, for example on developed markets or on emerging markets.

Bond Focus

The investment fund can focus on a particular bond segment, for example government bonds.

Risk/Holding Period

The indicated risk and the recommended holding period for our investment funds are based directly on the Synthetic Risk and Return Indicator (SRRI). At an SRRI of 1 or 2, the recommended holding period is at least 2 years, and the risk is assessed as low. At a level of 3 to 6, a holding period of at least 6 years is recommended (moderate or medium risk). Funds can also be classified as having a high level of risk, with a recommended minimum holding period is 8 years. The fund is classified solely on the basis of the SRRI. This is not a reliable indicator of future performance and can change over time. A classification in category 1 does not mean that the investment is risk-free.

Pension Fund

The search here is limited to the funds that explicitly meet the special requirements of the Austrian Pension Fund Act (Österreichisches Pensionskassengesetz) according to their fund terms and conditions.

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Mohl by vás zajímat: