Zákonné informace o fondech

* CZK DPM C - vlastníkem podílových listů třídy CZK DPM C se mohou stát pouze investoři, kteří mají s Českou spořitelnou, a. s., uzavřenu Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů a jen v jejím rámci, dále pak Erste Asset Management, GmbH a investiční fondy obhospodařované investičními společnostmi z finanční skupiny Erste Group Bank AG.

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu.

Archiv denních cen

Archiv denních cen v předchozích letech

Informace o syntetickém ukazateli

Přehled indexů a jejich procentuálních vah ve srovnávacích portfoliích (benchmarcích) sledovaných od 1. 1. 2021. Nouzový plán pro mimořádné situace v případě podstatné změny použité referenční hodnoty nebo zastavení poskytování referenční hodnoty.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Mohlo by vás zajímat