Zákonné informace o fondech

* CZK DPM C - vlastníkem podílových listů třídy CZK DPM C se mohou stát pouze investoři, kteří mají s Českou spořitelnou, a. s., uzavřenu Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů a jen v jejím rámci, dále pak Erste Asset Management, GmbH a investiční fondy obhospodařované investičními společnostmi z finanční skupiny Erste Group Bank AG.

Důležité upozornění:

Další informace a dokumenty o příslušných fondech naleznete kliknutím na název fondu ve výše uvedeném přehledu. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní, přičemž není zaručena návratnost investované částky. Minulá výkonnost přitom nezaručuje výkonnost budoucí. Případnému využití těchto informací by měla proto předcházet konzultace s odborným investičním poradcem, který zajistí, že plánovaná investice bude v souladu s potřebami a prioritami investora, a seznámí jej s případnými riziky konkrétní investice.

Denní informace fondů kolektivního investování v návaznosti na ustanovení § 239 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 

Archiv denních cen v předchozích letech

 

Informace o syntetickém ukazateli

 

Přehled indexů a jejich procentuálních vah ve srovnávacích portfoliích (benchmarcích) sledovaných od 1. 1. 2021. Nouzový plán pro mimořádné situace v případě podstatné změny použité referenční hodnoty nebo zastavení poskytování referenční hodnoty.

Kontakt

Máte nějaké dotazy nebo chcete získat více informací?


Váš poradce v  České spořitelně vám rád pomůže.

 

Mohlo by vás zajímat