Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2018

Vedoucí Erste Asset Management GmbH, pobočky Česká republika rozhodl o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů.Vydávání a odkupování podílových listů se pozastavuje od 2. 1. 2018 0:00 hodin do 5. 1. 2018 24:00 hodin.Detailní informace naleznete v přiloženém souboru níže.