V podílových fondech jsme potvrdili pozici jedničky a zdvojnásobili náskok před druhou ČSOB 

Investice do podílových fondů v České republice nepřestávají růst. O to veselejší je fakt, že s objemem spravovaného majetku klientů ve výši 126,6 mld. Kč jsme potvrdili pozici lídra na trhu zprostředkovatelů podílových fondů. S tržním podílem 26,18 % navíc dále navyšujeme náskok na naše konkurenty. Vyplývá to ze zprávy Asociace pro kapitálový trh (AKAT), která zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za čtvrté čtvrtletí roku 2017. 

Ke konci loňského roku klienti investovali do domácích a zahraničních fondů nabízených v České republice 483,5 mld. Kč. Během roku 2017 majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl o 53,4 mld. Kč. Na tomto nárůstu jsme se podíleli z 33,14 % (17,07 mld. Kč), rosteme tedy nejdynamičtěji ze všech zprostředkovatelů na trhu. Při stoupajícím počtu investorů navíc již každý sedmý Čech investuje do fondů. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy, následují fondy dluhopisové a akciové. Podle zveřejněných dat jsme potvrdili naše vedoucí postavení na trhu zprostředkovatelů podílových fondů s tržním podílem 26,18 % a našim největším konkurentům stále více unikáme. V objemu spravovaného majetku klientů jsme meziročně více než zdvojnásobili náskok před druhou ČSOB (z 9,4 mld. Kč na 19,8 mld. Kč). Většinu podílových fondů v naší nabídce představují produkty ze skupinové správcovské investiční společnosti Erste Asset Management, pobočka Česká republika.