14 roků východní expanze Evropské unie – východní Evropa stále dohání Západ

APA Finance / Erste AM Communications

1. května uběhlo 14 let od rozšíření EU směrem na východ. V pátém kole rozšiřování se v roce 2004 přidalo do mezinárodního společenství deset nových členů, z kterých osm je zeměmi střední a východní Evropy (CEE): Slovensko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva.  Kypr a Malta se také připojili. Bulharsko a Rumunsko je následovali v roce 2007 a nakonec Chorvatsko v roce 2013, čím se počet členských států zvýšil na 28 členů s celkovým počtem přibližně 500 miliónů lidí.

 

Od jejich vstupu východoevropské krajiny rapidně dohánějí "staré" státy EU-15. Sblížení s EU v devadesátých letech po dobu přístupových jednání už vedlo k pozitivnímu hospodářskému rozvoji regiónu, který pokračoval i po rozšíření. Tento vývoj je možné vidět v HDP na obyvatele upraveném o kupní sílu. Graf znázorňuje, jak se všechny země, které byly nedávno přijaté, výrazně přiblížily k průměru EU-28, přičemž Slovensko vykazuje nejsilnější růst. V roce 1995 HDP na obyvatele v zemi představoval 48 % průměru EU a do roku 2016 se zvýšil na 77 %. Situace se též výrazně zlepšila v třech pobaltských státech, Estonsku, Lotyšsku a Litvě.

V zemích střední a východní Evropy se od jejich začlenění do EU stabilizovala i inflace. Podle údajů Eurostatu byla (harmonizovaná) roční míra inflace v Maďarsku ve výši 23,5 % v roce 1996, v Rumunsku se zvýšila až na 38,8 %. Do roku 2017 poklesla inflace v těchto dvou zemí na 2,4 % a 1,1 %. Situace na trhu práce se také zlepšila v mnohých zemí: zatímco míra nezaměstnanosti v Polsku byla 10,9% v roce 1997, v roce 2017 klesla na úroveň 4,9 %. Mezitím Maďarsko zaznamenalo pokles z více jak 9 % (1997) na 4,2 % o 20 let později.

Rozšíření na východ ještě není ukončené

Konvergenční efekty byly evidentní nejen v reálné ekonomice zemí východní Evropy, ale i na finančních trzích. Integrace východoevropských zemí do EU výrazně zvýšila atraktivitu finančních investic v regionu pro zahraniční investory. Kromě jiného výnosy z vládních dluhopisů zemí východní Evropy v průběhu expanze výrazně klesly a nyní se blíží k průměrné úrovni EU. Od rozšiřování unie, akciové trhy regionu CEE také do značné míry odrážejí pohyby cen západoevropských akciových trhů.

Ačkoli od roku 2013 nebyla do EÚ přijatá žádná nová země, pravděpodobně ještě nebylo dokončené rozšiřování směrem na východ. EU se v současnosti primárně zaměřuje na země západního Balkánu. Současní kandidáti zahrnují Černou Horu, Albánii, Srbsko a bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Bosnu a Hercegovinu a Kosovo, které jsou také vnímány jako potenciální možní členové. Evropská komise naposledy označila rok 2025 za orientační datum pro přistoupení Srbska a Černé Hory.