Portrét Stock Small Caps 

Časopis Fondshop podrobil akciový fond Stock Small Caps detailní analýze. Jaké jsou její závěry a co časopis o fondu píše, se můžete dočíst v přiloženém článku.