Přerušení stanovení aktuální ceny fondu ESPA STOCK JAPAN

Oznamujeme tímto přerušení stanovení ceny fondu s následným obnovením výpočtu aktuální ceny fondu ESPA STOCK JAPAN dle § 56 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011 (InvFG 2011), k němuž dojde v období od 30.04.2019 do 07.05.2019 včetně.

Japonská burza je z důvodu svátků ve dnech od 29.04.2019 do 06.05.2019 zavřená. Proto nelze od 30.04.2019 do 07.05.2019 pro fond ESPA STOCK JAPAN stanovovat hodnoty podílových listů a tudíž bude pozastaveno obchodování s podílovými listy fondu. Další hodnota podílového listu pro obchody s podílovými listy bude opět stanovena a zveřejněna dne 08.05.2019.