Oznámení Erste AM ČR o změně statutů podílových fondů a klíčových informací pro investory

Česká pobočka Erste Asset Management (EAM ČR) aktualizuje od 2. května 2019 texty statutů všech standardních podílových fondů, speciálních podílových fondů i fondů kvalifikovaných investorů, které obhospodařuje. Ke stejnému datu se aktualizují i klíčové informace pro investory (KIID) těchto podílových fondů. Investiční strategie žádného z podílových fondů se nemění.

S novým zněním statutů veřejně nabízených fondů se podílníci mohou seznámit od 2. května 2019 na webu Erste Asset Management nebo na Investičním centru, v našich pobočkách a v sídle Erste AM ČR.

V případě dotazů ke změně statutů podílových fondů neváhejte kontaktovat Helpdesk na 956 772 000.