Přejmenování názvů fondů s účinností od 15. 12. 2019

Dne 15. 12. 2019 dojde k přejmenování níže uvedencýh fondů

 

Zveřejnění od 18. 10. 2019

Současný název fondu

Nový název fondu od 15. 12. 2019

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE

ESPA RESERVE DOLLAR

ERSTE RESERVE DOLLAR

ESPA STOCK GLOBAL

ERSTE STOCK GLOBAL

Zveřejnění od 11. 10. 2019

Současný název fondu

Nový název fondu od 15. 12. 2019

ESPA MORTGAGE

ERSTE MORTGAGE

ESPA STOCK BIOTEC

ERSTE STOCK BIOTEC

ESPA STOCK COMMODITIES

ERSTE STOCK COMMODITIES

ESPA STOCK EUROPE

ERSTE STOCK EUROPE

ESPA STOCK EUROPE PROPERTY

ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY

ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS

ERSTE STOCK EM GLOBAL

ESPA STOCK JAPAN

ERSTE STOCK JAPAN

ESPA STOCK RUSSIA

ERSTE STOCK RUSSIA

ESPA STOCK VIENNA

ERSTE STOCK VIENNA

PBMP EQUITY RESEARCH

ERSTE EQUITY RESEARCH

Zveřejnění od 9. 10. 2019

Současný název fondu

Nový název fondu od 15. 12. 2019

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL CZK

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK)

ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD

Zveřejnění od 4. 10. 2019

Současný název fondu

Nový název fondu od 15. 12. 2019

ESPA STOCK EUROPE EMERGING

ERSTE STOCK EUROPE EMERGING

ESPA STOCK ISTANBUL ERSTE STOCK ISTANBUL