Fond ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ se slučuje s fondem ERSTE BOND LOCAL EMERGING

 

Fond ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ (zanikající fond) se slučuje s fondem ERSTE BOND LOCAL EMERGING (nový název ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL, přejímající fond) s účinností k 13.12.2019. Podílníci budou o sloučení a o změně statutu fondu informováni přímo dle § 133 rakouského zákona o investičních fondech z roku 2011.

Dne 13.12.2019 fond ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ zaniká.

Další podrobnosti jsou Vám k dispozici na:

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134254

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134273

a

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134292

http://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=134342

 

Historické ceny fondu, zprávy a prospekty o fondu ESPA ČESKÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ naleznete níže.