Portrét fondu Stock Small Caps

Korunový globální akciový fond zaměřený na společnosti s nižší tržníkapitalizací. Portfolio obsahuje 40 až 50 titulů. Za svou dosavadní(kratší) existenci výrazně poráží konkurenci i interní benchmark.