Technická přestávka ve vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2020

 

Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika (EAM) rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů v období od 2. ledna 2020 0:00 hodin do 3. ledna 2020 24:00 hodin, tj. na dva pracovní dny. K tomuto přerušení EAM přistupuje v návaznosti na návrh Asociace pro kapitálový trh ČR týkající se technické přestávky, během které mohou členské společnosti přerušit stanovení aktuálních hodnot podílových listů a jejich uveřejňování, pozastavit vydávání a odkupování podílových listů. 

Technická přestávka se dělá každý rok, a to v zájmu naplnění odborné péče při správě majetku fondů a v zájmu zachování rovných práv všech podílníků v období omezených aktivit spojených s přechodem do nového roku. S těmi souvisí také nutné operace spojené s ukončením účetního období a nastavení systému do nového kalendářního období.

Více informací naleznete v přiloženém textu níže.