Výhled pro rok 2020: mírný ekonomický růst jako hybná síla pro kapitálový trh.

Burzy cenných papírů jsou obvykle považovány za hlavní ukazatel ekonomického vývoje a v současné době se blíží svým historickým maximům nebo jimi již prošly. Naproti tomu ceny bezrizikových dluhopisů spadly poté, co začátkem září dosáhly svých nejvyšších úrovní.

Důvod pro současnou situaci na konci roku: Globální ekonomika v roce 2020 s větší pravděpodobností projde obdobím mírného oživení. Některé ekonomické ukazatele naznačují, že globální ekonomika neběží tak bezchybně, jako tomu bylo dříve, ale jsme daleko od recese. Soukromá spotřeba a nízká nezaměstnanost podporují globální ekonomiku. Inflace zůstává nízká a drží se tzv. „pod kontrolou“. Mezinárodní centrální banky uvolnily svou měnovou a úrokovou politiku, aby zabránily oslabení ekonomiky.

 

Burzy odrážejí optimismus ohledně budoucího vývoje ekonomiky. Optimismus převažuje nad nejistotami a to je dobré pro kapitálové trhy. Vnímaná pravděpodobnost dohody v obchodním konfliktu mezi USA a Čínou je i nadále důvodem pro vnímání akcií jako atraktivních investic v roce 2020.  Společnost Erste Asset Management vidí potenciální výnos (včetně dividend) v pásmu 6 až 8%. V akciovém segmentu považují manažeři fondů Erste Asset Management asijské akcie za zvláště nadějné a očekávají také dobré výsledky z burz v USA, Evropě, Japonsku a na rozvíjejících se trzích střední a východní Evropy. Pokud jde o odvětví, důraz je kladen na suroviny, průmysl, spotřební zboží a sektor financí.

Skutečnost, že akciový býčí trh trvá již více než deset let, odráží i fakt nadprůměrných zisků pro investory v průběhu těchto let. Alternativy k akciím moc není, s výjimkou firemních dluhopisů s vysokým výnosem (high yield) v eurozóně a USA, jakož i dluhopisů rozvíjejících se trhů.

 

Upozornění:

Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje.