Koronavirus: epidemie v Číně narušuje scénář zotavení

 

Právě procházíme druhým měsícem nového roku a trhy se potýkají s negativními událostmi: šíření koronaviru v Číně a opatření přijatá k zabránění jeho šíření. Trhy reagovaly poklesem cen akcií, energií a průmyslových kovů a růstem cen bezpečných dluhopisů.

Mírné oživení světové ekonomiky

Reálný globální ekonomický růst již asi dva roky oslabuje. Globální ekonomický růst byl ve čtvrtém čtvrtletí 2019 obzvláště slabý, zhruba 2 % mezičtvrtletně (anualizovaný). V posledních týdnech se známky dosažení ekonomického dna zvyšovaly. Přední ukazatele se zlepšily především ve slabém výrobním sektoru. Zejména index nákupních manažerů pro zpracovatelský sektor od srpna 2019 mírně roste.

Graf: Mírné oživení ve výrobním sektoru

Dobrá výkonnost trhu

Tento pozitivní vývoj se promítl do tržních cen na začátku roku. Ceny rizikových aktiv rostly od září 2019 (pozitivní momentum). Investoři byli převážně býčího charakteru (převáženi v  akciových pozicích). Valuace byly nad průměrem. V takovém prostředí jsou trhy náchylné ke korekcím.

 

Koronavirus spustil korekci

Exponenciální nárůst míry infekce a extrémně přísná opatření přijatá v Číně k potlačení viru vyvolala averzi investorů k riziku. Po předchozím silném růstu to mohla být jakákoli jiná závažná událost. Eskalace mezi Íránem a USA nebyla dostatečně silná - epidemie v Číně je.

Důvod poklesu?

Míra nejistoty se zvýšila: budou negativní účinky na hospodářský růst natolik silné, že se sníží pravděpodobnost mírného oživení globálního hospodářského růstu? Rozsah nákazy, doba trvání (čtvrtroku nebo déle) a šíření (Čína, Asie, globální) účinků jsou nejasné. Naopak, růst nových infekcí klesá: 19 % to bylo od 3. do 4. února, 35 % před týdnem. Tato klesající tendence je hlavním důvodem, proč základní scénář „mírného oživení světové ekonomiky“ zůstává nezměněn.

Čína je důležitá

V Číně došlo k uzavření továren, cestování bylo omezeno, města byla uzavřena a byly zavedeny karanténní režimy. V některých městech se veřejný život zastavil. Porovnání s dřívějšími případy (SARS v roce 2003) je chybné: globální význam Číny se zvýšil. Podíl Číny na globálním HDP v roce 2019 vyrostl z přibližně 9 % na téměř 20 %. Je také integrován globální hodnotový řetězec. Narušení jednoho zásadního prvku ovlivňuje celý systém.

Graf 3: Zvyšující se podíl Číny na globálním HDP

Centrální banky jako stabilizátory

Čínská centrální banka (Čínská lidová banka) reagovala zvýšením likvidity ve snaze stabilizovat trhy. Očekávání o budoucím vývoji úrokových sazeb na trhu se během krátké doby změnila na další snižování sazeb. Zde se investoři spoléhali na zavedenou provázanost rostoucí nejistoty růstu, přísnější finanční prostředí a uvolnění měnového postoje.

Toto jsou závěry společnosti Erste AM

My zastáváme nadále náš základní scénář „mírného oživení globálního ekonomického růstu“. Uvedené oživené by však nyní mělo začít až ve 2. čtvrtletí 2020 (na rozdíl od prvního, jak se dříve předpokládalo). V prvním čtvrtletí bude pravděpodobně pozastaveno obecné zlepšení některých důležitých ekonomických ukazatelů.

• Zvýšilo se také riziko poklesu (tzv. tail risk).

• Z  krátkodobého horizontu zůstávají třídy rizikových aktiv, jako jsou akcie, atraktivnější než dluhopisy s nízkými výnosy, jako jsou státní a podnikové dluhopisy eurozóny.

 

UPOZORNĚNÍ: Prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucího vývoje.