Rozhovor s portfolio manažerem Bernhardem Selingerem o vývoji na finančních trzích během koronaviru, jeho současné strategii a jak se v současnosti daří „megatrendovému“ akciovému fondu ERSTE FUTURE INVEST, který spravuje.

 

Rozšíření COVID-19 v březnu zasáhlo i technologický sektor stejně tak i jiné velké společnosti. Jak to ovlivnilo investice ve fondu ERSTE FUTURE INVEST?

Fondu se nepodařilo uniknout otřesům na trhu, ale vykázal výrazně nižší pokles cen v porovnání s globálním akciovým trhem. Od začátku roku do konce března fond ztratil přibližně 15 %, avšak globální akciový trh téměř 20 %.

Myšlenka koncentrovaného portfolia se zaměřením na dlouhodobé trendy a výběr titulů na základě kvalitativních kritérií prošly prvním testem. V klesající fázi pomohla i široká tematická členitost megatrendů - od zdravotnictví k životnímu prostředí až po technologie.

 

Akciové trhy jsou v současnosti vystavené velmi vysokým cenovým výkyvům. Jak se investoři v této situaci chovají?

Přetrvávající příliv prostředků do fondu naznačuje, že investoři si zachovali chladnou hlavu a investují i při takto kolísavém trhu. Při pravidelném investování lze při těchto výkyvech trhu využít nižších cen, což vede k výhodnějšímu průměrování nákupní ceny.

Pokles cen ve fondu se využil na selektivní nákupy existujících pozic. Hlavně americké blue chips, softwarové společnosti a firmy z odvětví elektroniky se z hlediska ocenění staly opět atraktivnějšími.

Lidé v současnosti tráví spoustu času doma kvůli omezením. Které společnosti jsou obzvlášť dotknuté touto situací a které mohou mít z ní prospěch?

Obzvlášť těžké je to pro odvětví, které jsou přímo postihnuté zákazem vycházení anebo sdružovaní se ve velkých skupinách, jako jsou např. kina, restaurace anebo kavárny. Tato ztráta spotřeby se dohání velmi těžko. Je to jiné, než když si koupíte nový televizor anebo auto. To se dá koupit i o několik týdnů později. 

Někdo, kdo si po cestě do práce kupoval kávu v pekárně, pravděpodobně si to nebude kompenzovat následující týden nákupem šesti káv najednou.

Na druhé straně existují společnosti, které byly karanténními opatřeními méně postihnuté anebo mohly těžit z nové situace. Pokud jde o fond, měli bychom zmínit například společnost Sun Art Retail, což je čínský provozovatel supermarketů se silným zaměřením na online objednávky a čínská logistická společnost ZTO Express.

Tyto společnosti těžily z prudkého nárůstu poptávky po dodávkách doručovaných přímo domů po celé zemi. GDS Holdings, provozovatel datového centra v Číně, dokázal využit prudký nárůst používání internetu (home office, e-learning, hry atd.).

 

,,COVID- 19 odezní. Ale výzvy týkajíce se změny klimatu

zůstanou.”

 

Byl fond ovlivněn nedávným poklesem cen ropy?

Akcie ze sektorů, které jsou přímo ovlivněné, jako například těžba ropy a zemního plynu se vzhledem na svůj obchodní model nezahrnují do takto orientovaných fondů. Prudký pokles ceny ropy však ovlivnilo portfolio celkově. Protože i akcie ze sektoru obnovitelné energie byly zasaženy korekcí ceny ropy.

Podle mého názoru jde o přehnanou reakci. Neexistuje přímé spojení mezi cenou ropy a poptávkou po obnovitelných zdrojích energie, jako je sluneční anebo větrná energie. Elektřina se jen minimálně vyrábí z ropy (méně než 5 % světové výroby), ale především z plynu nebo z uhlí.

Kromě toho je solární a větrná energie výrazně konkurenceschopnější než v minulosti, a to z důvodu velkých investic do odvětví a neustále klesající náklady na výrobu elektrické energie. V současnosti je možné pozorovat pouze všeobecně nižší poptávku po elektřině z důvodu nízké hospodářské aktivity. Jinak řečeno, COVID-19 ustoupí, zatímco výzvy související se změnou klimatu zůstanou.

 

Zdravotnictví je také odvětvím budoucnosti, které je zastoupené ve fondu. V současnosti probíhá vývoj vakcíny anebo léku na pandemii. Existují společností, do kterých fond investuje, které by z toho mohly mít užitek?

Naposledy zde byly zprávy od společnosti Abbott Laboratories, globální společnosti z oblasti medicínských technologií a lídra na trhu diagnostických přístrojů na analýzu krvi. Například 60 % světových objemů darování krve a plazmy se vyšetřuje zařízeními Abbott.

Laboratorní přístroje Abbott (série m2000) se v současnosti používají v USA na rozsáhlé testy PCR (polymerázová řetězová rekce) na detekci COVID-19 a protilátek. Na univerzitách a v nemocnicích v USA se používá přibližně 175 zařízení. Automaticky vyhodnotí přicházející vzorky z tisíců testů 24 hodin denně.

Jaký bude vývoj na burzách?

V minulých týdnech jsme opět viděli růst na akciových trzích. Samozřejmě, to dodává odvahu do budoucnosti. Ale nenechme se oklamat. Velmi teď záleží na tom, jak rychle se oživí globální ekonomika. V závislosti od aktuální situace se investoři budou muset přizpůsobovat kolísaní cen. Tento virus nemůže zastavit megatrendy.

Co v současnosti radíte investorům?

Naštěstí, jak už bylo uvedeno, některé propady se již zotavily a vrátily se zpět. To nás v střednědobém až dlouhodobém horizontě uspokojuje. Pravidelné investice určitě dávají smysl, jestliže věříte v budoucnost a potenciál megatrendů. Je asi dobré následovat heslo: „držte svoje nervy na uzdě“.

 

O fondu ERSTE FUTURE INVEST

ERSTE FUTURE INVEST je aktivně spravovaný globální akciový fond, který investuje do megatrendů („moderní“ témata). Výběr jednotlivých titulů zahrnuje akcie, které jsou kategorizované podle jednoho anebo vícero z následujících trendů: zdravotní péče a život v důchodu, životní styl, technologie a inovace, životní prostředí a čistá energie a rozvíjející se trhy.

 

Originální zdroj: https://blog.en.erste-am.com/erste-future-invest-megatrends-cannot-be-stopped/