O z n á m e n í

Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 4. května 2020 byla přijata upravená znění statutů a klíčových informací. V příloze níže naleznete podrobné infomace.