Sloučení Fondu životního cyklu 2020 s fondem Sporoinvest

 

Společnost Erste Asset Management Česká republika rozhodla o zrušení ČS fondu životního cyklu 2020 (FŽC 2020) a jeho sloučení s podílovým fondem Sporoinvest. V letošním roce dochází k uplynutí stanoveného investičního horizontu FŽC 2020. Přejímající fond Sporoinvest odpovídá investiční strategií, rizikovým profilem a rizikovou váhou, nákladovostí a očekávaným výnosovým potenciálem aktuální investiční strategii FŽC 2020, která je definována jeho statutem. 

Podrobnější informace naleznete v přiložených dokumentech níže.