Pozastavení stanovování aktuální hodnoty ERSTE STOCK ISTANBUL

 

Vzhledem ke svátku obětování - Ramadan bude turecká burza ve dnech 25.-26.05.2020 zavřená.  Z tohoto důvodu se v době od 26.-27.05.2020 nebudou vypočítávat kurzy pro podílový fond ERSTE STOCK ISTANBUL.

Aktuální kurz pro obchody s podílovými listy připadající na toto období bude vypočten a oznámen opět dne  28.05.2020.