Aktualizace Statutů vybraných akciových podílových fondů 

 

Česká národní banka vydala dne 19. května 2020 rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou statutu těchto standardních akciových podílových fondů: 

  • Fond řízených výnosů - otevřený podílový fond,
  • SPOROTREND - otevřený podílový fond,
  • STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond,
  • TOP STOCKS - otevřený podílový fond.

Schvalující rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 23. května 2020.

Současně se změnami ve statutech výše uvedených standardních podílových fondů nabývají účinnosti stejné změny ve statutech speciálních akciových fondů a akciových fondů kvalifikovaných investorů, které předchozímu souhlasu České národní banky nepodléhají:

  • MPF 10 - otevřený podílový fond,
  • MPF 30 - otevřený podílový fond,
  • UNIVERSUM - otevřený podílový fond,
  • IPF 10 - otevřený podílový fond,
  • IPF 25 - otevřený podílový fond,
  • IPF 35 - otevřený podílový fond.

Změnou statutů výše vyjmenovaných podílových fondů jsou mezi náklady hrazenými z majetku podílového fondu zařazeny náklady spojené s výkonem hlasovacích práv související s cennými papíry v majetku podílového fondu. Za tím účelem je do statutů, článku XI Poplatky a náklady, přidán nový odstavec 10.

Investiční strategie ani rizikový profil podílových fondů se změnou statutů nijak nemění. Vliv na celkovou nákladovost podílových fondů by měl být nevýznamný.