Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů Sporoinvest a ČS fond životního cyklu 2020

 

Společnost Erste Asset Management Česká republika rozhodla v souvislosti se slučováním obou fondů o pozastavení vydávání a odkupování jejich podílových listů. Důvodem pozastavení je vytvoření nezbytné technické lhůty pro převzetí jmění slučovaného fondu přejímajícím fondem.

·         ČS fond životního cyklu 2020 FF - otevřený podílový fond (slučovaný fond) od 17. června 2020 od 0:00 do dne sloučení 24. června 2020 do 24:00.

·         Sporoinvest - otevřený podílový fond (přejímající fond) ode dne sloučení 24. června 2020 od 0:00 do 25. června 2020 do 24:00.

Pozastavení se vztahuje i na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení investoři požádali bezprostředně před okamžikem pozastavení. Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů pokyny vypořádáme k první aktuální hodnotě určené ke dni obnovení přejímajícího fondu (tj. 26. června 2020). Po dobu pozastavení se výpočet aktuální hodnoty podílových listů neprovádí.