Úprava statutů a Klíčových informací pro investory podílových fondů Erste AM ČR od 1. 1. 2021

 

S účinností od 1. ledna 2021 byla schválena upravená a aktualizovaná znění statutů všech podílových fondů obhospodařovaných pobočkou ERSTE AM ČR (viz rozhodnutí v příloze).   

Ve statutech a 12 KIIDech byly provedeny úpravy a aktualizační změny související s

  • rozhodnutím o uveřejnění benchmarků/referenčních indexů, ke kterým je přihlíženo při konstrukci portfolií u 12 určených podílových fondů, 
  • s rozšířením účetního vymezení legislativního pojmu fondový kapitál (Vymezení pojmů), a to v důsledku aplikace zásad mezinárodního účetního standardu IAS 32 pro klasifikaci a vykazování finančních nástrojů jako závazků nebo kapitálových nástrojů; zohledněny byly i změny vyplývající ze zrušení fondů reinvestic v účetnictvích podílových fondů,
  • s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů.

V připojeném souboru se můžete seznámit i s oficiálním oznámením Erste AM.