Aktualizace statutů podílových fondů Erste AM, pobočka Česká republika

 

Od 10. března 2021 aktualizuje česká pobočka Erste Asset Management (Erste AM ČR) texty statutů standardních podílových fondů, speciálních podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které obhospodařuje.

V aktualizovaných statutech byly provedeny změny související zejména:

  • se vstupem v platnost nařízení (EU) 2019/2088, o zveřejňování informací souvisejících  s udržitelností v odvětví finančních služeb,
  • s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti a členech dozorčí rady,
  • s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů,
  • s doplněním údaje o výkonnosti podílového fondu za rok 2020.

Investiční strategie žádného z podílových fondů se nemění.

V připojeném souboru se můžete seznámit i s oficiálním oznámením Erste AM.