Časopis FOND SHOP: Portrét fondu Konzervativní mix 

Korunový konzervativní smíšený fond, jehož portfolio tvoří primárně jiné fondy. Na pětileté periodě poráží průměr konkurence podobně orientovaných podílových fondů.

 

celý článek k dispozici níže