Přerušení stanovení aktuální hodnoty podílového listu fondu ERSTE STOCK JAPAN

Ve dnech od 3. 5.2021 do 5. 5. 2021 bude Japonská burza zavřena z důvodu svátku „Golden Week“. Proto nelze od 4. 5. 2021 do 6. 5. 2021 pro fond ERSTE STOCK JAPAN stanovovat hodnoty podílových listů.

Další hodnota podílového listu fondu ERSTE STOCK JAPAN opět stanovena a zveřejněna dne 7. 5. 2021.