Dividendová třída fondu TOP STOCKS – oznámení o výši podílu na zisku za rok 2020


Dividendová třída jednoho z nejúspěšnějších českých akciových fondů Top Stocks (ISIN: CZ0008475605) odmění své podílníky atraktivní výší podílu na zisku za rok 2020, která činí 0,133607 Kč na podílový list. Podílníkům, kteří byli k závěrce rozhodného dne (tj. 30. dubna 2021) držiteli podílových listů dividendové třídy, budou vyplaceny podíly na zisku. Výplatu dividendy zahájíme 31. května 2021.


Rok 2020 byl pro fond Top Stocks, i přes koronavirovou krizi, velmi úspěšný. Dividendová třída fondu vygenerovala za rok 2020 hospodářský výsledek ve výši téměř 30,825 mil. Kč., který bude po zdanění 15% srážkovou daní v plné výši vyplacen majitelům podílových listů.

Pozn: Podíly na zisku budou zasílány na bankovní účet, který podílník uvedl ve smlouvě o poskytování investičních služeb uzavřené s distributorem podílových listů – Českou spořitelnou, a. s. Hodnota vyplácených podílů na zisku odpovídajícím způsobem snížila hodnotu podílových listů dividendové třídy stanovenou k rozhodnému dni pro výplatu podílů na zisku (tj. 30. 4. 2021). Výše podílu na zisku za rok 2020 připadající na jeden podílový list je uváděna již po zdanění srážkovou daní podle zákona o dani z příjmů.