Oznámení o aktualizaci statutů a klíčových informací pro investory

 

V Erste Asset Management GmbH, Vídeň, Rakouská republika, jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, se sídlem Budějovická 1518/13a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 04107128, oznamuje, že s účinností ode dne 14. května 2021 byla přijata upravená znění statutů níže vyjmenovaných

  • standardních podílových fondů
  • speciálních podílových fondů
  • fondů kvalifikovaných investorů

Ve statutech byly provedeny změny související zejména:

- s aktualizací seznamu obhospodařovaných fondů v příloze 2 statutů,
- s aktualizací údaje o ukazateli celkové nákladovosti podílového fondu za rok 2020 v příloze 4 statutů.

Více v přiloženém oznámení níže.