Fond ERSTE STOCK EUROPE se sloučí s fondem ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ke dni 10. 8. 2021

Fond ERSTE STOCK EUROPE (zanikající fond) se slučuje s fondem ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE (přejímající fond) s účinností k 10. 8. 2021.

Podílníci budou o sloučení informováni přímo dle § 133 rakouského zákona
o investičních fondech z roku 2011.

Dne 10. 8. 2021 fond ERSTE STOCK EUROPE zaniká.

Další podrobnosti jsou Vám k dispozici na:

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155529

https://issuerinfo.oekb.at/dokument.html?doc_id=155584