Přerušení stanovení aktuální ceny podílového listu fondu ERSTE STOCK JAPAN

Ve dnech od 22. 7. 2021 do 23. 7. 2021 bude Japonská burza zavřena z důvodu svátku „Golden Week“. Proto nelze od 23. 7. 2021 do 26. 7. 2021 pro fond ERSTE STOCK JAPAN stanovovat hodnoty podílových listů a bude tudíž pozastaveno obchodování s podílovými listy fondu.

Další hodnota podílového listu fondu ERSTE STOCK JAPAN opět stanovena a zveřejněna dne 27. 7. 2021.