Aktualizace statutů podílových fondů 

 

 

S účinností od 13. listopadu 2021 aktualizuje česká pobočka Erste Asset Management (Erste AM ČR) texty statutů níže uvedených standardních podílových fondů, speciálních podílových fondů a fondů kvalifikovaných investorů, které obhospodařuje. Ke stejnému datu se aktualizují i Klíčové informace pro investory (KIID) těchto podílových fondů.

Seznam fondů, u kterých dochází k aktualizaci:

Standardní podílové fondy:

·         ČS fond životního cyklu 2030 FF – otevřený podílový fond,

·         ČS korporátní dluhopisový – otevřený podílový fond,

·         ESG MIX 10 – otevřený podílový fond,

·         ESG MIX 30 – otevřený podílový fond,

·         ESG MIX 50 – otevřený podílový fond,

·         FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,

·         GLOBAL STOCKS FF – otevřený podílový fond,

·         High Yield dluhopisový – otevřený podílový fond,

·         LIKVIDITNÍ FOND – otevřený podílový fond

·         Privátní portfolio konzervativní dluhopisy – otevřený podílový fond,

·         Privátní portfolio dynamické dluhopisy – otevřený podílový fond,

·         Smíšený fond – otevřený podílový fond,

·         SPOROBOND – otevřený podílový fond,

·         SPOROINVEST – otevřený podílový fond,

·         SPOROTREND – otevřený podílový fond,

·         STOCK SMALL CAPS – otevřený podílový fond

·         TOP STOCKS – otevřený podílový fond,

·         TRENDBOND – otevřený dluhopisový podílový fond,

·         KONZERVATIVNÍ MIX FF – otevřený podílový fond,

·         VYVÁŽENÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

·         DYNAMICKÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

·         AKCIOVÝ MIX FF – otevřený podílový fond,

Speciální podílové fondy:

·         DLUHOPISOVÝ FOND – otevřený podílový fond,

·         FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ – otevřený podílový fond,

·         FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ – otevřený podílový fond,

·         Globální akciový FF – otevřený podílový fond,

·         MPF 10 – otevřený podílový fond,

·         MPF 30 – otevřený podílový fond,

·         MPF 50 – otevřený podílový fond,

·         OPTIMUM – otevřený podílový fond,

·         Privátní portfolio AR AKCIE – otevřený podílový fond,

·         Privátní portfolio AR REALITY – otevřený podílový fond,

·         Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE – otevřený podílový fond,

·         UNIVERSUM – otevřený podílový fond,

Fondy kvalifikovaných investorů:

·         ČS PRIVATE EQUITY I – uzavřený podílový fond,

·         IPF 10 – otevřený podílový fond,

·         IPF 25 – otevřený podílový fond,

·         IPF 35 – otevřený podílový fond.

 

V aktualizovaných statutech u vybraných podílových fondů byly provedeny změny související zejména:

·         s úpravou ustanovení uvedených v článku „Vydávání a odkupování podílových listů“, tak aby tato ustanovení odpovídala způsobu fungování nového obchodního systému České spořitelny pro prodej a odkupování podílových listů (nezainvestované zbytky/přeplatky, vznikající při zaokrouhlení částky zaplacené investorem na odpovídající nejbližší nižší celý počet podílových listů, se nově stávají příjmem podílového fondu, tj. majetkem všech podílníků),

·         s aktualizací údajů o vedoucích osobách investiční společnosti a členech dozorčí rady,

·         s promítnutím článku 7 nařízení (EU) 2020/852,

·         s aktualizací seznamu obhospodařovaných podílových fondů v příloze 2 statutů.

Investiční strategie žádného z podílových fondů se nemění.