Technická přestávka vydávání a odkupování podílových listů na počátku roku 2022

 

Společnost Erste Asset Management GmbH jednající prostřednictvím svého odštěpného závodu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika informuje investory níže uvedených investičních fondů, že jako obhospodařovatel fondu rozhodla o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů a to od 3.1.2022 0:00 hodin do 4.1.2022 24:00 hodin.

Pozastavení se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno před okamžikem pozastavení.

Po dobu pozastavení se nebude provádět výpočet aktuální hodnoty podílových listů.

Po obnovení vydávání a odkupování podílových listů se bude postupovat podle § 139, odst. 1 písm. a) bod 2. zákona 240/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. bez zbytečného odkladu po dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů se zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno po dni pozastavení a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za první aktuální hodnotu podílových listů určenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Pokyny zadané ve dnech pracovního volna 1. - 2. ledna 2022 se považují za pokyny zadané nejbližší pracovní den tj. 3.1.2022 (dle statutů fondů)

Pokyny přijaté ke dni 1.-5. 1. 2022 budou v souladu s uvedeným rozhodnutím vypořádány za aktuální kurz podílových listů platný k 5.1.2022 (vypočteno 6.1.2022).

Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí je zajištění účetních závěrkových prací na začátku kalendářního roku, zejména zpracování řádných ročních účetních závěrek investičních fondů zahrnující výpočet hospodářského výsledku, následná podrobná kontrola depozitářem, kontrola účetnictví a úpravy a nastavení kontrolních systémů pro výpočet hodnoty fondového kapitálu na kalendářní rok 2022.

Seznam dotčených investičních fondů:

1

Akciový mix FF - otevřený podílový fond

2

ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond

3

ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond

4

DLUHOPISOVÝ FOND - otevřený podílový fond

5

DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond

6

Fond 2005 - otevřený podílový fond

7

FOND FIREMNÍCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond

8

FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - otevřený podílový fond

9

FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - otevřený podílový fond

10

GLOBAL STOCK FF - otevřený podílový fond

11

Globální akciový FF - otevřený podílový fond

12

High Yield Dluhopisový - otevřený podílový fond

13

IPF 10 - otevřený podílový fond

14

IPF 25 - otevřený podílový fond

15

IPF 35 - otevřený podílový fond

16

KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fond

17

LIKVIDITNÍ FOND - otevřený podílový fond

18

MPF 10 - otevřený podílový fond

19

MPF 30 - otevřený podílový fond

20

MPF 50 – otevřený podílový fond

21

OPTIMUM - otevřený podílový fond

22

Privátní portfolio AR AKCIE - otevřený podílový fond

23

Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE - otevřený podílový fond

24

Privátní portfolio AR REALITY - otevřený podílový fond

25

Privátní portfolio dynamické dluhopisy - otevřený podílový fond

26

Privátní portfolio konzervativní dluhopisy - otevřený podílový fond

27

Smíšený fond - otevřený podílový fond

28

SPOROBOND - otevřený podílový fond

29

SPOROINVEST - otevřený podílový fond

30

SPOROTREND - otevřený podílový fond

31

STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond

32

TOP STOCKS - otevřený podílový fond

33

TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond

34

UNIVERSUM - otevřený podílový fond

35

VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený podílový fond

36

ESG MIX 50 – otevřený podílový fond

37

ESG MIX 30 - otevřený podílový fond

38

ESG MIX 10 - otevřený podílový fond